• Johan Hansson

  Advokat | Brottmål

 • Katja Jofred

  Advokat | Brottmål, allmän praktik
  08-20 60 20 | 076-293 81 10
  katja@hgaadvokat.se

 • Rosanna Sundberg

  Paralegal | Utredning och beredning
  08-20 60 20
  info@hgaadvokat.se

 • Robin Grönvall

  Advokat | Brottmål

 • Gabriella Alnemark

  Advokat | Brottmål, allmän praktik

 • Josefina Stahre

  Biträdande jurist | Brottmål, allmän praktik

UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Du är flykting om du känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, etnicitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller på grund av krig eller miljökatastrof och du inte kan eller på grund av fruktan vill få skydd av ditt hemland.

Du är alternativt skyddsbehövande om du riskerar tortyr, dödsstraff, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller allvarlig risk för att skadas i krig eller andra oroligheter eller på grund av en naturkatastrof och du inte kan eller på grund av fruktan vill få skydd av ditt hemland.

Om du varken är flykting eller alternativt skyddsbehövande kan du på grund av särskilda eller synnerliga ömmande omständigheter få uppehållstillstånd. Det kan exempelvis vara att du har en allvarlig sjukdom, funktionsnedsättning, har en lång vistelse i Sverige, men också din anpassning till Sverige eller situationen i ditt hemland.

KONTAKTA OSS

Hansson Grönvall Alnemark
Kungsholmstorg 1
Box 8004 104 20 Stockholm
Telefon 08-20 60 20 Fax: 08-20 60 25
info@hagaadvokat.se

Hansson Grönvall Alnemark Advokatbyrå har brottmål som huvudinriktning men vi har också särskild kompetens inom ärenden som rör familjerätt, arvsrätt, utlänningsrätt och socialrätt. Vi är belägna i Stockholm med kontor på Kungsholmen men vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Hansson Grönvall Alnemark Advokatbyrå, Kungsholmstorg 1, Box 8004, 104 20 Stockholm Tel: 08-20 60 20, Fax: 08-20 60 25
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Behandling av personuppgifter (GDPR)