• Johan Hansson

  Advokat | Brottmål

 • Robin Grönvall

  Advokat | Brottmål

 • Gabriella Alnemark

  Advokat | Brottmål, allmän praktik

 • Josefina Stahre

  Biträdande jurist | Brottmål, allmän praktik

 • Rebin Ahmad

  Biträdande jurist | Brottmål, allmän praktik

SOCIALRÄTT

Ett tvångsomhändertagande är en mycket ingripande åtgärd i den enskildes liv och det ställer även särskilda krav på biträdet gällande erfarenhet, juridiskt kunnande och engagemang för den enskilde. Biträdets uppgift är att tillvarata dina rättigheter och föra fram dina synpunkter.

I mål gällande tvångsomhändertagande har du oftast rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten. Domstolen förordnar det offentliga biträdet men du har själv rätt önska vem du vill ska förordnas som offentligt biträde åt dig.

Vi har stor erfarenhet av att företräda personer som är föremål för tvångsvård gällande LVU, LVM och LPT/LRV och du är alltid välkommen att vända dig till oss på Hansson Grönvall Alnemark Advokatbyrå.

KONTAKTA OSS

Hansson Grönvall Alnemark
Kungsholmsgatan 1
Box 8004 104 20 Stockholm
Telefon 08-20 60 20 Fax: 08-20 60 25
info@hagaadvokat.se

Hansson Grönvall Alnemark Advokatbyrå har brottmål som huvudinriktning men vi har också särskild kompetens inom ärenden som rör familjerätt, arvsrätt, utlänningsrätt och socialrätt. Vi är belägna i Stockholm med kontor på Kungsholmen och i Sollentuna men vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Skicka meddelande
Dela på facebook
Kontakta oss