• Johan Hansson

  Advokat | Brottmål

 • Robin Grönvall

  Advokat | Brottmål

 • Katja Jofred

  Advokat | Brottmål, allmän praktik
  08-20 60 20 | 076-293 81 10
  katja@hgaadvokat.se

 • Rosanna Sundberg

  Paralegal | Utredning och beredning
  08-20 60 20
  info@hgaadvokat.se

 • Gabriella Alnemark

  Advokat | Brottmål, allmän praktik

 • Josefina Stahre

  Biträdande jurist | Brottmål, allmän praktik

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE

Särskild företrädare för barn förordnas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år och den misstänkte är barnets vårdnadshavare, eller då det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att ta till vara barnets rätt.

Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarnas ansvar i delar som har med förundersökning och rättegång att göra och kan som exempel godkänna att polisen håller förhör med barnet eller att barnet ska genomgå en läkarundersökning. Den särskilda företrädaren för även barnets skadeståndstalan vid eventuell rättegång.

KONTAKTA OSS

Hansson Grönvall Alnemark
Kungsholmstorg 1
Box 8004 104 20 Stockholm
Telefon 08-20 60 20 Fax: 08-20 60 25
info@hagaadvokat.se

Hansson Grönvall Alnemark Advokatbyrå har brottmål som huvudinriktning men vi har också särskild kompetens inom ärenden som rör familjerätt, arvsrätt, utlänningsrätt och socialrätt. Vi är belägna i Stockholm med kontor på Kungsholmen men vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Hansson Grönvall Alnemark Advokatbyrå, Kungsholmstorg 1, Box 8004, 104 20 Stockholm Tel: 08-20 60 20, Fax: 08-20 60 25
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Behandling av personuppgifter (GDPR)