• Katja Jofred

  Advokat | Brottmål, allmän praktik
  08-20 60 20 | 076-293 81 10
  katja@hgaadvokat.se

 • Johan Hansson

  Advokat | Brottmål

 • Robin Grönvall

  Advokat | Brottmål

 • Gabriella Alnemark

  Advokat | Brottmål, allmän praktik

 • Josefina Stahre

  Biträdande jurist | Brottmål, allmän praktik

 • Rosanna Sundberg

  Paralegal | Utredning och beredning
  08-20 60 20
  info@hgaadvokat.se

PRIVAT FÖRSVARARE

Till skillnad från en offentlig försvarare är en privat försvarare anlitad direkt av klienten och inte genom domstol. Klienten är också den som betalar den privata försvararens arvode. Det är vanligt att den privata försvararen begär att man betalar i förskott för sitt arbete. Blir man åtalad men frikänd för brott kan man begära skälig ersättning av domstolen för de kostnader man haft för sin privata försvarare.

Det kan finnas flera anledningar till varför en person vill anlita en privat försvarare. Ett exempel är att man är misstänkt för ett brott som inte når upp till en sådan allvarlighetsgrad att domstolen tycker att man har behov av en offentlig försvarare. Det är i regel brott som endast renderar böter, exempelvis ringa stöld, våldsamt motstånd, ringa narkotikabrott eller olovlig körning av normalgraden.

Ett annat exempel är att man fått en offentlig försvarare som man inte är nöjd med, men att domstolen inte godkänt en begäran om byte av offentlig försvarare och att man då hellre betalar ur egen ficka för att få den försvarare man verkligen vill ha.

Till skillnad från en offentlig försvarare behöver en privat försvarare inte vara advokat. Det är dock inte att rekommendera att man anlitar någon som inte är advokat då denne kan sakna nödvändig erfarenhet som krävs för att erbjuda ett kvalificerat försvar i domstol.

KONTAKTA OSS

Hansson Grönvall Alnemark
Kungsholmstorg 1
Box 8004 104 20 Stockholm
Telefon 08-20 60 20 Fax: 08-20 60 25
info@hagaadvokat.se

Hansson Grönvall Alnemark Advokatbyrå har brottmål som huvudinriktning men vi har också särskild kompetens inom ärenden som rör familjerätt, arvsrätt, utlänningsrätt och socialrätt. Vi är belägna i Stockholm med kontor på Kungsholmen men vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Hansson Grönvall Alnemark Advokatbyrå, Kungsholmstorg 1, Box 8004, 104 20 Stockholm Tel: 08-20 60 20, Fax: 08-20 60 25
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Behandling av personuppgifter (GDPR)