• Katja Jofred

  Advokat | Brottmål, allmän praktik
  08-20 60 20 | 076-293 81 10
  katja@hgaadvokat.se

 • Johan Hansson

  Advokat | Brottmål

 • Robin Grönvall

  Advokat | Brottmål

 • Gabriella Alnemark

  Advokat | Brottmål, allmän praktik

 • Josefina Stahre

  Biträdande jurist | Brottmål, allmän praktik

 • Rosanna Sundberg

  Paralegal | Utredning och beredning
  08-20 60 20
  info@hgaadvokat.se

 • Rebin Ahmad

  Biträdande jurist | Brottmål, allmän praktik

BOUPPTECKNING

En bouppteckning ska upprättas senast tre månader efter dödsfallet och lämnas in till Skatteverket för registrering senast en månad efter att den upprättats. Bouppteckningenvisar vilka som är den avlidnas dödsbodelägare enligt lag eller testamente. Den ska också innehålla uppgifter om den avlidnas samtliga tillgångar och skulder per dödsdagen. Den registrerade bouppteckningen är ensam eller tillsammans med arvskifteshandlingen, en legitimationshandling för dödsbodelägarna. En registrerad bouppteckning krävs bl.a. för att avsluta bankkonton och för att söka lagfart för en fastighet. Det är också den som ligger till grund för bodelning och arvskifte.

KONTAKTA OSS

Hansson Grönvall Alnemark
Kungsholmstorg 1
Box 8004 104 20 Stockholm
Telefon 08-20 60 20 Fax: 08-20 60 25
info@hagaadvokat.se

Hansson Grönvall Alnemark Advokatbyrå har brottmål som huvudinriktning men vi har också särskild kompetens inom ärenden som rör familjerätt, arvsrätt, utlänningsrätt och socialrätt. Vi är belägna i Stockholm med kontor på Kungsholmen men vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Hansson Grönvall Alnemark Advokatbyrå, Kungsholmstorg 1, Box 8004, 104 20 Stockholm Tel: 08-20 60 20, Fax: 08-20 60 25
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Behandling av personuppgifter (GDPR)