Vad kan jag begära skadestånd för?

Om du blivit utsatt för brott och i samband med brottet orsakats skada kan du begära skadestånd. Om du inte vet vilket belopp du ska kräva räcker det att du inledningsvis hos polisen uppger att du har ett skadeståndsanspråk. Detta kommer du i ett senare skede, senast före rättegången, att få specificera. Det är viktigt att du sparar skriftligt underlag såsom läkarintyg eller kvitto på de kostnader du haft i anledning av brottet.

Du kan begära skadestånd för:

  • Kränkning, schabloniserat skadestånd för det allvarliga angrepp på din personliga integritet som brottet inneburit. Du har typiskt sett blivit utsatt för misshandel, sexualbrott, olaga hot, rån, hemfridsbrott eller grov fridskränkning/kvinnofridskränkning.
  • Sveda och värk, skadestånd för personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande under en akut sjuktid. Du har typiskt sett varit sjukskriven på grund av brottet.
  • Lyte och men, skadestånd för bestående skador. Du har typiskt sett fått ärr, förlorat en tand eller fått nedsatt syn, rörelseförmåga eller hörsel.
  • Skadad eller förlorad egendom. Din sak har typiskt sett blivit skadad eller stulits.
  • Andra utgifter på grund av brottet, till exempel inkomstförlust, resor, sjukvård och medicin.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *