Taggarkiv: straffvärde

Vad är våldsamt motstånd och vad är det för straff om man döms för det?

Våldsamt motstånd innebär att man på något sätt gör motstånd mot någon (vanligtvis en polis eller en ordningsvakt) i dennes myndighetsutövning, men att det inte är ett sådant motstånd som innebär våld mot tjänsteman. Ett vanligt exempel på när våldsamt motstånd uppstår är när en polis eller ordningsvakt försöker gripa eller omhänderta någon som inte samtycker utan på olika sätt försöker försvåra detta, genom att streta emot, hålla sig fast eller göra sig tung. Motståndet behöver alltså inte, som man kan tro med tanke på namnet för brottet, var våldsamt utan även passivt motstånd kan anses var våldsamt motstånd.

Den typiska påföljden (straffet) för en person som blir dömd för våldsamt motstånd är 30-70 dagsböter. Det finns dock andra faktorer som kan spela in, som att man samtidigt döms för annan brottslighet eller att man återfallit i brott.

Vad innebär samhällstjänst?

Samhällstjänst är en påföljd som du kan dömas till i kombination med exempelvis villkorlig dom. Om du döms till detta står det i domen hur många timmar samhällstjänst du ska utföra. Samhällstjänst innebär att du ska arbeta gratis för ”samhället”. Det kan exempelvis vara att arbeta i butik eller utomhus. Det är frivården (kriminalvården) som anvisar vart du ska genomföra den ådömda samhällstjänsten och arbetstiderna brukar anpassas så att man även ska kunna utföra sitt vanliga arbete eller studier.

Samhällstjänst är ett alternativ till fängelse och beroende på hur många månaders fängelsestraff domstolen anser att det du döms för motsvarar, så omräknas det till ett visst antal timmar samhällstjänst. Är exempelvis ”straffvärdet” en månads fängelse enligt domstolen så motsvarar det villkorlig dom och samhällstjänst i 50 timmar.