Taggarkiv: motstånd

Vad är våldsamt motstånd och vad är det för straff om man döms för det?

Våldsamt motstånd innebär att man på något sätt gör motstånd mot någon (vanligtvis en polis eller en ordningsvakt) i dennes myndighetsutövning, men att det inte är ett sådant motstånd som innebär våld mot tjänsteman. Ett vanligt exempel på när våldsamt motstånd uppstår är när en polis eller ordningsvakt försöker gripa eller omhänderta någon som inte samtycker utan på olika sätt försöker försvåra detta, genom att streta emot, hålla sig fast eller göra sig tung. Motståndet behöver alltså inte, som man kan tro med tanke på namnet för brottet, var våldsamt utan även passivt motstånd kan anses var våldsamt motstånd.

Den typiska påföljden (straffet) för en person som blir dömd för våldsamt motstånd är 30-70 dagsböter. Det finns dock andra faktorer som kan spela in, som att man samtidigt döms för annan brottslighet eller att man återfallit i brott.