Inlägg av Soren

Vad kan jag begära skadestånd för?

Om du blivit utsatt för brott och i samband med brottet orsakats skada kan du begära skadestånd. Om du inte vet vilket belopp du ska kräva räcker det att du inledningsvis hos polisen uppger att du har ett skadeståndsanspråk. Detta kommer du i ett senare skede, senast före rättegången, att få specificera. Det är viktigt […]

Vem kan få ett målsägandebiträde och vad ska ett målsägandebiträde göra?

Om du blivit utsatt för sexualbrott, misshandel, rån, grov fridskränkning/kvinnofridskränkning, olaga frihetsberövande eller annat brott som kan ge fängelse kan du få ett målsägandebiträde. Det kostar ingenting att ha ett målsägandebiträde. Du kan namnge ett målsägandebiträde i samband med upprättandet av polisanmälan men även senare hos polisen/åklagaren när förundersökningen är inledd.  Målsägandebiträdet ska stötta dig […]